הדפסה על קשיחים – כיצד מתבצע התהליך?

הדפסה על חומרים קשיחים נועדה בעיקר לפרסום ולשילוט. כך, לשלט של עסק או חנות, לשלט במקום בולט בשטח פתוח החשוף לעיני נהגים ועוברים ושבים ועוד. היתרון במשטחים קשיחים הוא בעמידותם לרטיבות ולמים, לבלאי, לאפשרויות התקנה והצבה מגוונות, לקבלת שלט גדול ועוד. את השלטים ניתן גם לתלות גם למספר שעות מועט בעת פעילויות חיצוניות ואירועים בשטח…