ביג שוט: מהם ניירות ערך?

מהם ניירות ערך?

"ניירות ערך" הינם ניירות אשר יש להם ערך כספי מסוים. ניירות ערך הינם למשל, מניות, כתבי אופציה, איגרות חוב ועוד. את מסמך ניירות הערך, מנפיקות חברות ציבוריות (חברות אשר נסחרות בבורסה כמו שלמדנו בקורס ביג שוט), אגודה שיתופית או ממשלה. ניירות הערך מיועדות למסחר בבורסה או מחוץ אל הבורסה באמצעות גופים מוסדיים. מחירן של ניירות הערך משתנה בהתאם להיצע וביקוש באופן יומי. ישנם כמה סוגים של ניירות ערך.

איגרות חוב

ישנם כמה סוגים של ניירות ערך. איגרות חוב הן ניירות ערך סחירים. החוב של איגרות החוב מספק ריבית תקופתית ולפעמים גם הצמדות. לאיגרות החוב יש מועד פדיון כאשר במועד הפדיון שלו האיגרת מפסיקה להיות נייר בעל ערך. יש להבדיל בין הסוגים השונים של אגרות החוב וביניהם ניתן למצוא מדינה צמוד מדד, איגרת חוב ריבית קבועה ועוד. יש לציין שמדובר בנייר הערך הסחיר ביותר אך אין זה מצביע על כך שהוא דווקא הנמכר ביותר.

נייר ערך מסחר

נייר ערך נוסף הינו נייר ערך מסחר. כאן כפי שאפשר ללמוד בקורס של ביג שוט מדובר על מסמך אשר הונפק על ידי תאגיד. המסמך מהווה התחייבות של חברה לשלם סכום כסף למחזיקים בניירות הערך בין שבעה ימים לבין שנה. יש אפשרות לסחור בניירות ערך מסוג זה גם מחוץ אל הבורסה אך אין אפשרות להמיר אותם לאחרים.

מניה

מניה היא שטר בעלות שבו מתאגדות זכויות החברה שכתובות בחוק ובתקנות. הזכויות הללו מקנות למחזיקים במניות זכות להשתתף וגם להצביע באסיפות כלליות של החברות, זכות לקבל נכסים של החברה במקרה והיא מתפרקת וגם אפשרות לקבל דיבידנד. הדיבידנד מוסיף גיא ברנד הינו תשלום שהחברות מעבירות למחזיקים במניות שלה.

כתב אופציה

כתב אופציה הינו סוג של הנייר ערך נוסף. נייר זה ניתן להמרה למניה וזה מקנה למחזיקים בו זכות לרכוש מניה לפי מחיר אשר נקבע מראש. במקרה זו קונים למעשה את המניות בשני תשלומים, בעת רכישת כתב האופציה ובעת שזה מומר למניה. יש לציין שעד לרגע שבו כתב האופציה מומר למניה, אין למחזיק בכתב האופציה שום זכות בחברה ויש לכתב האופציה תוקף שבסיומו כתב האופציה מאבד מערכו הכלכלי.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
רומן רייבוב

רומן רייבוב

רומן חי ונושם טכנולוגיה ואינטרנט, הוא גם נהנה לשתף אתכם בידע שלו...קריאה נעימה

איך לא, יש עוד...